SEKTRETESSPOLICY

 

Senast uppdaterade version: 12 april 2017

H.J. Heinz B.V. är ansvarig för denna webbtjänst och är personuppgiftsansvarig.  Vi tar allvarligt på frågan om sekretess för alla användare av denna webbtjänst. Denna Policy presenterar rutinerna för den informationsbearbetning som genomförs när du använder denna webbtjänst och andra nätverk för elektronisk kommunikation som tillhandahålls av H.J. Heinz B.V. Netherlands; Swedish filial. Denna policy utgör en del av och bör läsas tillsammans med våra Allmänna villkor. Om du har några frågor gällande din personliga information eller några frågor angående denna Policy kan du kontakta H.J. Heinz B.V. Netherlands, Swedish filial på info@heinz.se, Kanongatan 157, 254 67 Helsingborg, Sverige, telefonnummer +46 (0)42 38 86 80 eller vårt dataskyddsombud på info@heinz.se, telefonnummer +46(0) 42 400 00 34.

Insamlad information

Generellt sett har vi designat våra webbtjänster så att mängden personlig information som samlas in minimeras, och vi efterfrågar enbart den information som krävs för att besökare på ett praktiskt sätt ska kunna ta del av våra aktiviteter och evenemang.

 

Genom att använda dig av denna webbtjänst och/eller genom att acceptera denna Policy så ger du oss ett ovillkorligt samtycke till att behandla dina personliga uppgifter för de ändamål som anges i denna Policy. Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina (känsliga) personuppgifter online och offline.

 

Det mesta av den information vi samlar in från dig när du besöker webbtjänsten kan inte personligen identifiera dig för oss. Exempelvis så spårar vi automatiskt information som din internetleverantör, din IP-adress, din webbläsarversion och din dators operativsystem. Vi använder denna information för att övervaka webbtjänsternas prestanda, användningen av funktioner och tjänster, trafik och demografiska trender samt webbläsarversioner med syfte att förbättra vår webbtjänst och anpassa den efter våra besökares intressen. Informationen aggregeras så att den inte identifierar dig som individ, om du inte själv väljer att identifiera dig.

 

Vi samlar personlig information som du lämnat genom användning av olika funktioner på webbtjänsten, såsom onlineansökningar, inköp av produkter eller gåvor, deltagande i tävlingar eller ställda frågor. Denna information innehåller detaljer som ditt namn, din adress, din e-postadress och en del annan valfri information om dig själv. Om du beställer produkter eller gåvor kan du ombes att tillhandahålla information om ditt kreditkort eller bankkonto. Vi raderar denna information efter att transaktionen är genomförd, om du inte har gett ditt uttryckliga samtycke till att vi sparar informationen under en längre tidsperiod. Vi samlar också in information om dina inköp av våra produkter via kuponger som du löser in från tid till annan.

 

Vi kan också automatiskt samla in ytterligare information om ditt besök på denna webbtjänst. Se avsnittet Användning av kakor för mer information.

 

Minderåriga

 

Vissa delar av våra webbtjänster är helt eller delvis riktade till barn under 16. Vi samlar inte in och kommer inte medvetet att samla in uppgifter från personer yngre än 16 år.  Personer yngre än 16 år måste informera sina föräldrar/vårdnadshavare och be om deras tillåtelse för att ta del av eller använda funktioner på webbtjänsten.

 

När person yngre än 16 år begär att få ta del av aktiviteter eller att ta del av andra funktioner på webbtjänsten kan det vara nödvändigt för oss att be barnet att tillhandahålla personlig information, såsom hans eller hennes namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fritidssysselsättningar och information om hans eller hennes intresse för att använda olika produkter, program och tjänster. Vi ber inte barnet om att uppge mer information än vad som rimligen behövs för att ta del av den aktivitet som intresserar barnet.

 

Närhelst vi efterfrågar personlig information från ett barn, kommer vi att be föräldern/vårdnadshavaren att tillhandahålla sådan information och samtycka till att barnets personuppgifter kommer att behandlas.  Om föräldrarna/vårdnadshavarna samtycker till inlägget eller deltagandet kommer vi inte att använda personuppgifterna i något annat syfte än att genomföra kampanjen eller deltagandet i aktiviteten.

 

Om du samtycker kan vi också automatiskt samla in ytterligare information om ditt barns besök på denna webbtjänst. Se avsnittet Användning av kakornedan för ytterligare detaljer.

 

Efter identifiering kan varje förälder/vårdnadshavare se all personlig information vi har samlat från hans eller hennes barn, så länge informationen fortfarande finns kvar i vår databas. Se avsnittet Rätt till tillgång för ytterligare detaljer.

 

Vi säljer inte produkter som ska köpas av barn. Vi säljer produkter till barn som ska köpas av vuxna. Om du är minderårig enligt tillämplig lag får du använda denna webbtjänst för att köpa våra produkter enbart tillsammans med en förälder eller vårdnadshavare.

Personuppgifter om andra

Du har rätt att lämna ut personuppgifter om dig själv men du har inte rätt att lämna ut andras personuppgifter.

Hur använder vi dina personuppgifter?

All personlig information om dig kommer att användas av oss i enlighet med aktuell lagstiftning för personlighetsskydd och denna Policy.

Vi behandlar alla personuppgifter som samlats in via denna webbtjänst i syfte att hantera din begärda tjänst och besvara dina frågor och begäran, tillhandahålla och personifiera våra tjänster, administrera alla uppgifter om medlemskap du har ingått med oss samt utföra kampanjer för marknadsundersökningar. Vi kan använda din personliga information för administrativa ändamål och framtida förbättring av webbtjänsten för att uppfylla dina behov. 

Dessutom kan vi använda dina kontaktuppgifter för att erbjuda dig ytterligare information om våra övriga produkter, program, tjänster, erbjudanden eller kampanjer som stämmer överens med dina tidigare efterfrågade tjänster och som vi tror kan vara av intresse för dig och fråga om ditt förtida godkännande om detta krävs av tillämplig lag. Sådan kommunikation kommer att inkludera information om hur du avanmäler dig från att få vidare information eller tjänster.

Från tid till annan kan vi hålla utlottningar och tävlingar på denna webbtjänst och vi kan också ta kontakt med dig, efter din uttryckliga tillåtelse om så krävs, för att informera dig om att sådana utlottningar och tävlingar pågår. Deltagande i dessa utlottningar och tävlingar är helt frivilligt och det finns inget tvång att delta. Om du väljer att delta rekommenderar vi att du läser och skriver ut villkoren för den aktuella utlottningen eller tävlingen då dessa kan innehålla ytterligare information om hur vi kan komma att använda din information gällande just den utlottningen eller tävlingen. Om du väljer att delta kan du likväl känna dig trygg i vetskapen om att vi kommer att behandla all personlig information som du ger oss enligt samma strikta krav som vi behandlar all personlig information.

 

Vi försöker alltid förbättra de produkter och tjänster som vi erbjuder. För att göra detta kan vi vid olika tillfällen ta kontakt med dig för att be om dina synpunkter och åsikter under förutsättning att du har gett din uttryckliga tillåtelse. Ditt deltagande i dessa enkäter är helt frivilligt.

Om du vill se, rätta till, avbryta och/eller har invändningar mot användningen av din information på något av de sätt vi har presenterat i denna Policy, och/eller om du har invändningar mot att vi tar kontakt med dig på sätt som presenteras ovan, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på info@heinz.se, telefonnummer +46 (0)42 400 00 34 eller H.J. Heinz B.V. Netherlands, Swedish filial på info@heinz.se, Kanongatan 157, 254 67 Helsingborg, Sverige, telefonnummer +46 (0)42 38 86 80.

Personuppgifter om barn

Om föräldern/vårdnadshavaren tillåter att ett barn deltar kommer vi inte att använda den personliga informationen till något annat än att genomföra den tävling eller aktivitet som barnet anmält sig till. Vi kommer inte att dela informationen om ett barn med tredje part (annat än agenter eller konsulter som behövs för att utföra tjänsten) om vi inte uttryckligen har sagt så i informationen och vi har fått deras godkännande. Vi kommer att radera barnets personuppgifter från vår databas inom en rimlig tid efter att kampanjerna är avslutade, om inte föräldern/vårdnadshavaren har gett oss tillåtelse att behålla informationen i våra system, så länge som detta är tillåtet enligt tillämplig lag.

Användning av kakor

Våra webbtjänster använder kakor eller cookies inklusive kakor från tredje part som de som beskrivs i tabellen nedan. Kakorna från tredje part samlar in information till oss, inte någon annan. En kaka är en liten fil (vanligtvis med bokstäver och siffror) som laddas ner till en enhet (exempelvis en dator eller mobila enheter som en bärbar dator, iPhone, iPad, Android eller annan smartphone) som lagrar informationen på din hårddisk/flashminne eller webbläsare så att vår webbtjänst kan känna igen dig som en återvändande besökare och anpassa din upplevelse av våra webbtjänster i enlighet med dina preferenser när du besöker vår webbtjänst. Följande kakor används på våra webbtjänster:

I. Kakor från Heinz

 

Kakans namn

 

 

 

Syfte

 

 

 

Sparas kakan?

 

 

 

heinz**#lang

 

 

 

Denna kaka lagrar vilket språk som användaren har valt vid den första språkvalssidan. Detta är enbart aktuellt vid en webbtjänst på flera språk. Vid nästa besök på webbtjänsten kommer språkvalssidan inte att visas utan besökaren får webbtjänsten presenterad i det språk han eller hon föredrar. Förutom språkvalssidan används denna kaka också för att visa andra flerspråkiga funktioner inom webbtjänsten i rätt språk.

 

 

 

Nej, kakan raderas automatiskt när webbläsaren stängs.

 

 

 

Sitelanguage_ *

 

 

 

Denna kaka lagrar vilket språk som användaren har valt vid den första språkvalssidan. Detta är enbart aktuellt vid en webbtjänst på flera språk. Vid nästa besök på webbtjänsten kommer språkvalssidan inte att visas utan besökaren får webbtjänsten presenterad i det språk han eller hon föredrar. Förutom språkvalssidan används denna kaka också för att visa andra flerspråkiga funktioner inom webbtjänsten i rätt språk.

 

 

 

Ja, raderas efter 90 dagar

 

 

 

ASP.NET_SessionId

 

 

 

Webbtjänsten för Heinz är programmerad i ASP.Net. ASP.Net är en teknik som tillåter temporär lagring av den information som används av en webbtjänst under ett besök, kallat en ”session”. För att säkerställa att webbtjänsten vet vilken sessions-aktuell information som tillhör respektive besökare lagras en identifikation av besökarens webbläsare.

 

 

 

Nej, kakan raderas automatiskt när webbläsaren stängs.

 

 

 

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

 

 

 

Webbtjänstens innehållshanteringssystem eller content management system (Sitecore, här förkortat SC) håller ordning på vilka sektioner och sidor och i vilken ordning som en besökare har läst under ett besök på webbtjänsten. Identifieraren som lagras i denna kaka syftar till att känna igen olika besökare. (Slumpmässigt genererad identifierare som ges till en besökare hjälper till att identifiera besök på olika delar av en webbtjänst.) Dessa data används av Heinz för att skapa besöksstatistik och för att förbättra innehållet på webbtjänsten.

 

 

 

Nej, kakan raderas automatiskt när webbläsaren stängs.

 

 

 

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

 

 

 

Webbtjänstens innehållshanteringssystem eller content management system (Sitecore, här förkortat SC) håller ordning på återkommande besökare och deras besök på webbtjänsten. Identifieraren som lagras i denna kaka syftar till att känna igen återkommande besökare. Dessa data används av Heinz för att skapa besöksstatistik och för att förbättra innehållet på webbtjänsten.

 

 

 

Ja, raderas efter ett år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kakor från tredje part

 

Kakans namn

 

 

 

Syfte

 

 

 

Sparas kakan?

 

 

 

datr

 

 

 

Denna ”datr”-kaka sätts av Facebook när en webbläsare besöker facebook.com (dock inte sociala plugin-program i iframe) och kakan hjälper Facebook att identifiera misstänkt inloggningsaktivitet och håller användarna säkra. Som exempel använder Facebook den för att hitta tvivelaktig aktivitet som misslyckade inloggningar och försök att skapa flera spam-konton.

 

 

 

Nej

 

 

 

lu

 

 

 

lu-kakan sätts av Facebook och hjälper till att skydda personer som använder publika datorer genom att göra diskreta förändringar till inloggningsformuläret som att låta dig avaktivera alternativet ”håll mig inloggad”.

 

 

 

Nej

 

 

 

III. Google Analytics

Vi kan komma att använda oss av Google Analytics för denna webbtjänst vilket är en webbanalystjänst som tillhandahålls av en tredje part (”Google”). Google Analytics installerar kakor för att analysera hur webbtjänsten används. Google Analytics använder kakor för att fastställa besökssessioner liksom för att tillhandahålla ett antal nyckelfunktioner i rapporten från Google Analytics. Google Analytics sätter eller uppdaterar kakor enbart för att samla information som krävs för dessa rapporter. Dessutom använder Google Analytics enbart förstaparts-kakor. Detta betyder att alla kakor som sätts av Google Analytics för din domän skickar data enbart till din domäns servrar. Detta gör i praktiken Google Analytics kakor till personlig egendom för din domän, och datan kan inte ändras eller läsas av någon annan tjänst på en annan domän.

 Informationen som genereras av dessa kakor om din användning av våra webbtjänster och din aktuella IP-adress kommer att skickas till och lagras av Google på serverar i USA och andra länder. Google kommer att använda denna information på vårt uppdrag för att utvärdera din användning av denna webbtjänst, sammanställa rapporter på aktiviteten på webbtjänsten och tillhandahålla andra tjänster som gäller aktivitet på webbtjänsten och internetanvändning till oss. IP-adressen som samlas in av Google Analytics kommer inte att samköras med någon annan data som lagras av Google. Du kan välja att avaktivera eller blockera kakorna från Google genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Om du gör det kan du förhindras att använda alla funktioner i våra webbtjänster. Du kan ladda ner och installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on som finns tillgänglig på Googles webbtjänst. Observera att webbtjänsten använder Google Analytics med ”anonymizeIp”-funktionen och din IP-adress skärs av vid den sista oktetten innan den lagras för att undvika identifikation.

 

Kakans namn

 

 

 

Syfte

 

 

 

Sparas kakan?

 

 

 

__utma

 

 

 

Denna kaka sätts vanligtvis i webbläsaren den första gången webbläsaren besöker vår webbtjänst. Om kakan har raderats av användaren och webbläsaren därefter besöker vår webbtjänst sätts en ny __utma-kaka med ett annorlunda unikt ID. Denna kaka används för att fastställa unika besökare till vår webbtjänst och uppdateras med varje besök på en sida. Dessutom innehåller denna kaka ett unikt ID som Google Analytics använder för att säkerställa både giltigheten och tillgängligheten av kakan som en extra säkerhetsåtgärd.

 

 

 

Ja, raderas två år efter att den sätts/uppdateras

 

 

 

__utmb

 

 

 

Denna kaka används för att etablera och fortsätta en användares session på vår webbtjänst. När en besökare ser en sida på vår webbtjänst försöker Google Analytics att uppdatera denna kaka. Om den inte hittar kakan skrivs en ny och en ny session startas. Varje gång en användare besöker en ny sida på vår webbtjänst uppdateras kakan till att raderas efter 30 minuter, och förlänger därmed en session så länge som en användares aktivitet fortsätter inom ett 30-minutersintervall. Denna kaka raderas när en besökare stannar på en av våra sidor längre än 30 minuter. Det går att modifiera längden på en session med metoden_setSessionCookieTimeout.

 

 

 

Ja, raderas 30 minuter efter att den sätts/uppdateras

 

 

 

__utmz

 

 

 

Denna kaka sparar typen av hänvisning som besökaren har använt för att komma till vår webbtjänst: om det har skrivit adressen direkt, gått via en länk, en sökning eller en kampanj såsom en annons eller en länk i ett e-postmeddelande. Den används för att beräkna sökmotortrafik, annonskampanjer och navigering inom vår webbtjänst. Kakan uppdateras vid varje sidvisning.

 

 

 

Ja, raderas sex månader efter att den sätts/uppdateras

 

 

 

Kakor är användbara eftersom de hjälper oss att känna igen dig när du besöker våra webbtjänster så att du till exempel inte behöver logga in varje gång du besöker en webbtjänst.

 

Kakor kan också användas för att spara vilka sidor du besöker och eventuella inställningar du gör under besöket. Detta möjliggör för oss att förbättra din upplevelse och våra webbtjänster.

 

Vi kan också använda kakor för att sammanställa anonym statistik om hur du klickar runt och för att samla information om din online-aktivitet på webbtjänsterna (”analytical cookies” eller ”analytiska kakor”). Om vi använder kakor på detta sätt kommer du inte att identifieras och informationen som samlas in kommer enbart att användas i aggregerad form för att generera rapporter.

 

På följande länkar kan du lära dig mer om kakor:

www.whatarecookies.com eller https://www.pts.se/sv/Bransch/Regler/Lagar/Lag-om-elektronisk-kommunikation/Cookies-kakor/


Du behöver inte acceptera några kakor och de flesta webbläsare ger dig möjlighet att avböja användandet av kakor. Om du vill veta hur du gör detta, se Hjälp-menyn i din webbläsare eller kontakta din systemadministratör. Vad gäller ”icke-obligatoriska” så notera att ingen av kakorna på våra webbtjänster är ”obligatoriska” – du är inte tvungen att godkänna någon av dem men som tidigare förklarats kan detta påverka hur du upplever webbtjänsten. Vi ber dig om att ge oss din aktiva tillåtelse att använda kakor som de beskrivs i denna Policy första gången du besöker våra webbtjänster eller om vi introducerar några nya kakor till webbtjänsterna, samt när vi måste göra så enligt tillämplig lag.


Överföring av personuppgifter

Personlig information som samlas in av webbtjänsten kan komma att delges andra företag inom vår koncern, till den som vårt företag eventuellt överlåts till och till leverantörer vi anlitar för att analysera data på vårt uppdrag – men enbart för syften som beskrivs i denna Policy. En lista över företagen i vår koncern fås på begäran. Vi kan också dela din personliga information till distributörer av våra produkter och tjänster, liksom till tjänsteleverantörer och underkonsulter anlitade för att utföra tjänster i vårt ställe eller för att tillhandahålla tjänster åt oss, såsom lagerhållning och distribution; marknadsföring och annonsering; behandling av kreditkorts- och andra data; mjukvaruutveckling; hosting och drift av webbtjänster; tjänster för informationsteknik och kontorstjänster; juridiska tjänster, redovisning och revision eller andra företagstjänster; samt andra tjänster som hänför till vår verksamhet. Alla tjänsteleverantörer och underkonsulter som agerar i vårt ställe är förbundna genom kontrakt att inte samla, använda eller avslöja personlig information för något ändamål annat än att utföra tjänster i vårt ställe eller för att tillhandahålla tjänster åt oss eller om andra krav ställs av lagen.

 

Dessa parter kan finnas utanför det land där du bor, exempelvis utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I så fall tar vi alla de nödvändiga steg som krävs av tillämplig lag för att säkerställa att den personliga informationen är tillräckligt skyddad genom att exempelvis använda oss av EU:s standardavtalsklausuler eller överföring till anslutande till Privacy Shield .  Om du har några frågor angående överföring av personuppgifter till tredje land, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på info@heinz.se, telefonnummer +46 (0)42 400 00 34.

Vi kan komma att tvingas avslöja personligt identifierbar information till externa parter om så krävs av tillämplig lag eller på grund av begäran från exempelvis domstol, åklagare eller krav från vissa myndigheter.

Vi kan också använda och sprida information i aggregerad form (så att inga personer identifieras) i marknadsförings- och strategiskt utvecklingssyfte.

Andra webbtjänster

Våra webbtjänster kan innehålla länkar till andra webbtjänster som är utom vår kontroll och som inte omfattas av denna Policy. Om du besöker andra webbtjänster via länkar vi tillhandahåller, kan dessa webbtjänster samla in personlig information om dig som kan användas av dem i enlighet med deras respektive policy som inte behöver överensstämma med vår. Vi är inte ansvariga för de rutiner för hantering av personlig information eller datainsamling på dessa webbtjänster och vi uppmanar dig att läsa alla deras aktuella villkor och processer för hantering av personlig information när du besöker dessa webbtjänster. 

Rätt till tillgång

Du har rätt att be om en kopia på den personliga information som vi har om dig (något vi kan begära en liten avgift för om tillämplig lag tillåter detta) och att rätta alla felaktigheter liksom att utöva din rätt att avbryta, rätta till och/eller om du har invändningar. Om du vill ha en kopia på de personuppgifter som vi har om dig och/eller om du vill utöva din rätt till data portabilitet, vänligen kontakta vårt Dataskyddsombud på info@heinz.se eller H.J. Heinz B.V. Netherlands, Swedish filial på info@heinz.se, Kanongatan 157, 254 67 Helsingborg, Sweden, telefonnummer +46 (0)42 38 86 80

Dessutom har du rätt att be om information om syfte, källor och logiken för behandlingen.

Rätt att återta samtycke

Du har rätt att när som helst återta det samtycke du tillhandahållit oss avseende vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Om du önskar utöva denna rätt, vänligen kontakta H.J. Heinz B.V. Netherlands, Swedish filial på någon av de kontaktuppgifter som anges nedan.

Rätt att anmäla klagomål

Du har rätt, vid händelse av att du inte är nöjd med Heinz behandling av dina personuppgifter att anmäla klagomål till den svenska tillsynsmyndigheten för personuppgiftsbehandling (Datainspektionen) på datainspektionen@datainspektionen.se, Box 8114, 104 20 Stockholm, Sverige, telefonnummer 046 (0)8 657 61 00.

Notifiering om ändringar

Från tid till annan kan vi komma att uppdatera denna Policy. I så fall kommer vi att beskriva förändringarna på denna webbsida. Vänligen kontrollera här regelbundet om några uppdateringar av denna Policy har gjorts.  

Kontaktinformation till företaget

H.J. Heinz B.V. Netherlands, Swedish filial på  info@heinz.se, Kanongatan 157, 254 67 Helsingborg, Sverige, telefonnummer +46 (0)42 38 86 80 (org. nr. 516403-9785)